نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر سیدامیرحسن متینی سرپرست دانشکده 55540021-5 3526 55541112 matini-ah@kaums.ac.ir
دکتر مجید حسن زاده معاون اداری و مالی دانشکده 55540021-5 3526 55541112 hasanzadeh_majid@kaums.ac.ir
دکتر عباس ارج معاون آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی 55540021-5 3526 55541112 arj_a@kaums.ac.ir
دکتر محمد علی اطلسی معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی 55540021-5 3526 55541112 atlasi-m@kaums.ac.ir
دکتر فرهاد مدنی معاون پزشکی عمومی و مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده 55540021-5 3187 55541112 --
دکتر مهدی دلاوری معاون پژوهشی دانشکده 55540021-5 3187 55541112 --
دکتر منصوره مومن هروی مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده 55540021-5 3553 55541112 momenheravi_m@kaums.ac.ir
دکتر غزاله مشکدانیان مدیر امور بین الملل دانشگاه 55620053 3166 55541112 moshkdanian_gh@kaums.ac.ir

مدیران گروه های آموزشی دانشکده پزشکی

نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر طاهره خامه چیان مدیر گروه آموزشی آسیب و بافت شناسی 55540021-5 3513 55541112 khamehchian_t@kaums.ac.ir
دکتر محسن اربابی مدیر گروه آموزشی انگل و فارچ شناسی 55540021-5 3505 55541112 arbabi@kaums.ac.ir
دکتر فرشته بهمنی مدیر گروه آموزشی بیوشیمی بالینی 55540021-5 3517 55541112 bahmani@kaums.ac.ir
دکتر محسن تقی زاده مدیر گروه آموزشی تغذیه 55540021-5 3712 55541112 taghizadeh_m@kaums.ac.ir
دکتر حسن حسنی بافرانی مدیر گروه آموزشی علوم تشریح 55540021-5 3519 55541112 hhassani@kaums.ac.ir
دکتر اعظم مصداقی نیا مدیر گروه آموزشی فارماکولوژی 55540021-5 3583 55541112 mesdaghinia-a@kaums.ac.ir
دکتر مهدی نورالدینی مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی 55540021-5 3447 55541112 mnoureddini@@kaums.ac.ir
دکتر احمد خورشیدی مدیر گروه آموزشی میکروب و ایمنی شناسی 55540021-5 3541 55541112 khorshidi_a@kaums.ac.ir
دکتر مجتبی صحت مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی 55540021-5 3690 55541112 mojtaba.sehat@kaums.ac.ir
دکتر داوود خیرخواه مدیر گروه آموزشی اطفال 55540026 554 55548900 kheirkhah_d@kaums.ac.ir
دکتر محمدرضا فاضل مدیر گروه آموزشی بیهوشی 55540026 555 55548900 fazel_mr@kaums.ac.ir
دکتر عبدالحسین داوودآبادی مدیر گروه آموزشی جراحی عمومی 55540026 555 55548900 daboodabadi_a@kaums.ac.ir
دکتر غلامرضا خسروی مدیر گروه آموزشی جراحی تخصصی 55540026 555 55548900 khosravi_gh@kaums.ac.ir
دکتر امیرحسین احسنی مدیر گروه آموزشی گوش، حلق، بینی 55342020 220 55342025 --
دکتر داود آقادوست مدیر گروه آموزشی گوش، حلق، بینی 55342020 220 55342025 aghadoost_d@kaums.ac.ir
دکتر کمال اصالت منش مدیر گروه آموزشی داخلی 55540026 556 55548900 kamalesalatmanesh@kaums.ac.ir
دکتر حمیدرضا طالاری مدیر گروه آموزشی رادیولوژی 55540026 240 55548900 talari_hr@kaums.ac.ir
دکتر افشین احمدوند مدیر گروه آموزشی روانپزشکی 55443022 151 55548900 ahmadvand_a@kaums.ac.ir
دکتر حمیدرضا بنفشه مدیر گروه آموزشی مطالعات اعتیاد 5-55540021 3702 55541112 banafsheh-h@kaums.ac.ir
دکتر زهرا واحدی پور فرد مدیر گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان 55460180 485 55548900 --
دکتر رضا رزاقی مدیر گروه آموزشی بیماریهای عفونی 55540026 369 55548900 razzaghi_r@kaums.ac.ir
دکتر حسن رجبی مقدم مدیر گروه آموزشی بیماری های قلب و عروق 55540026 554 55548900 --
دکتر سید علی مسعود مدیر گروه آموزشی مغز و اعصاب 55540026 282 55548900 masoud_a@kaums.ac.ir
دکتر راضیه اقتصادی مدیر گروه آموزشی طب اورژانس 55540026 -- 55548900 --
دکتر اسماعیل فخاریان مدیر گروه آموزشی جراحی تخصصی مغز و اعصاب 55540026 -- 55548900 fakharian_e@kaums.ac.ir
دکتر عبدالله امیدی مدیر گروه آموزرشی روانشناسی بالینی 5-55540021 3727 55541122 omidi_a@kaums.ac.ir
دکتر الهه میانه ساز مدیر گروه آموزشی طب فیزیکی 55540026 -- 55548900 mianehsaz-e@kaums.ac.ir
دکتر جواد وردی مدیر گروه آموزشی علوم سلولی کاربردی 5-55540021 3702 55541112 miranzadeh_mb@kaums.ac.ir
دکتر علی صابر مدیر گروه آموزشی اخلاق پزشکی 5-55540021 3732 55541112 --
دکتر رضوان طلایی مدیر گروه پوست 55540026 -- 55548900 talaei@kaums.ac.ir@kaums.ac.ir