مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/6/29
شرايط مناقصه امور تغذيه واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل در سال 1399
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کاشان در نظر دارد خدمات بخش امور تغذیه شبکه و واحدهای تابعه ی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل را از طریق مناقصه عمومي به مدت يك سال به شركت هاي واجد شرايط واگذار نماید.
 ١٣:٤٣ - دوشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 24/6/99
شرايط استعلام بهاء کاشتنی های ارتوپدی – نروسرجری و گراینوپلاستی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید "کاشتنی هاي ارتوپدي ، نروسرجري، کرانیوپلاستی و ترمیم فک وصورت، انواع پروتزهاي تعویض مفصل (آرتروپلاستی) و اکسترنال فیکساتور "مورد نیاز مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در طول یکسال خود از شرکتهای ذیصلاح به موجب این استعلام بهاء اقدام نماید.
 ١١:٣٥ - سه شنبه ١١ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30/6/99
شرایط مناقصه واگذاری خدمات نرم افزاری و سخت افزاری رایانه های دانشگاه و واحدهای تابعه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خدمات نرم افزاری و سخت افزاری مربوط به تعداد 3000 (سه هزار) عدد از رایانه های دانشگاه و واحدهای تابعه را از طریق استعلام عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١١:٢٤ - سه شنبه ١١ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 19/6/99
شرايط مناقصه واگذاري امور طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس مركزي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در نظر دارد امور طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس دانشجويي خود را از طريق مناقصه عمومی به مدت يك سال تحصیلی پس از تاریخ امضاء قرارداد به شرکتهای واجد شرایط واگذار نمايد.
 ٠٨:٥٦ - سه شنبه ٤ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/5/28
شرایط مناقصه خرید تانک اکسیژن
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید تانک اکسیژن جهت مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
 ١١:٠٠ - چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/5/25
آگهی فراخوان تهيه البسه و كفش پرسنل دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني کاشان در نظر دارد نسبت به تهيه البسه و كفش پرسنل خود در سال 1399 به تعداد3500 دست لباس 1500جفت كفش ازواحدهاي توليدي داخلي اقدام نمايد
 ١١:٤٦ - شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/5/28
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
در راستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستانهای دولتی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان وامور داروخانه بیمارستان نقوی خود از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز مربوطه و بشرح ذیل اقدام نماید .
 ١٤:٤٣ - چهارشنبه ١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/5/28
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه كلینیک ویژه اخوان
در راستای اجرای آيين نامه و ضوابط مربوط به داروخانه ها و نيز دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بيمارستانهای دولتي، دانشگاه علوم پزشکي كاشان در نظردارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه كلينيک ويژه اخوان به مدت يکسال از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .
 ١٠:١٠ - چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/5/28
شرايط مزايده واگذاری درمانگاه شبانه روزی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری دولت و در راستای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ایجاد اشتغال ، توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از فضای فیزیکی و امکانات موجود ، دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد امور درمانگاه شبانه روزی مرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل به صورت مشارکتی واگذار نماید
 ٠٨:٠٤ - دوشنبه ٩ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۴/21
شرايط مناقصه خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه ( مرحله دوم )
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه را ( مرحله دوم ) از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٤:٣٣ - شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>