نسخه چاپي ارسال به دوستآگهی فراخوان

((آگهی فراخوان)) 4-9-98

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خود که حدوداً 4000 نفر می باشند را طبق شرایط زیر اقدام نماید لذا از کلیه شرکتهای بیمه ای واجد شرایط دعوت بعمل می آید قیمت پیشنهادی خود را بصورت خوانا همراه با مهر و امضای افراد مجاز بصورت پاکت دربسته حداکثر تا پایان وقت اداری 26/9/98 به آدرس : کاشان - میدان پانزده خرداد - ابتدای خیابان اباذر - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دبیرخانه حراست مرکزی تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایید .

الف : تعهدات


ب - پوشش بیمه های تکمیلی بیمه نامه :

 • پوشش شماره (1) - ديه دوم براي كاركنان.
 • پوشش شماره (2) - ماموريت هاي خارج از كارگاه كاركنان.
 • پوشش شماره (3) - اياب و ذهاب كاركنان با وسايل معين.
 • پوشش شماره (4) - حوادث وسايل نقليه موتوري زميني در محل تحت پوشش بيمه نامه.
 • پوشش شماره (5) - مسئوليت پيمانكاران اصلي و فرعي در قبال كاركنان.
 • پوشش شماره (6) - مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور در قبال كاركنان.
 • پوشش شماره (7) - پرداخت خسارت فوت و نقص عضو كاركنان بدون راي دادگاه.
 • پوشش شماره (8) - جبران هزينه هاي پزشكي كاركنان بدون اعمال تعرفه.
 • پوشش شماره (9) - مطالبات تبصره يك ماده 66 قانون تامين اجتماعي.
 • پوشش شماره (10) - جبران هزينه هاي پزشكي براي شخص بيمه گذار،مدير عامل و اعضاي هيات مديره.پوشش شماره (11) - صدمات جاني وارد به اشخاص ثالث در محدوده فعاليت مندرج در بيمه نامه.
 • پوشش شماره (12) - مابه تفاوت افزايش ديات بيمه نامه تا يك سال از تاريخ انقضاي بيمه نامه.
 • پوشش شماره (13) - پرداخت غرامت دستمزد روزانه كاركنان.
 • پوشش شماره (14) - حوادث غير مرتبط با فعاليت مندرج در بيمه نامه.
 • پوشش شماره (15) - افزايش 20% تعداد كاركنان.
 • پوشش شماره (16) - اهمال غير عمدي كاركنان.
 • پوشش شماره (17) - مسئوليت بيمه گذار در قبال شخص مهندسان ناظر،مشاور،طراح،محاسب،مجري و پيمانكاران طرف قرارداد.
 • پوشش شماره (18) - مسئوليت ناظر،مشاور،طراح،محاسب و پيمانكاران اصلي و فرعي در قبال اشخاص ثالث.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان١٤:٤٢ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ / شماره : ٢٠٧ / تعداد نمایش : 611

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: