پایگاه خبری وب دا کاشان
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه از فضاهای آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی (Wed, 12 Jan 2022 13:32:14 GMT)
  • یکصد و هفتاد و نهمین شماره نشریه حیات منتشر شد (Wed, 12 Jan 2022 13:07:32 GMT)
  • اهداء یک دستگاه upsبه آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز بهداشتی درمانی گلابچی کاشان (Wed, 12 Jan 2022 12:59:08 GMT)
  • بازدید سرپرست دانشگاه از واحدهای ستاد مرکزی دانشگاه (Tue, 11 Jan 2022 14:52:49 GMT)
  • دستگاه اتوانالایزر بیوشیمی در آزمایشگاه تشخیص طبی گلابچی کاشان نصب و راه اندازی شد (Tue, 11 Jan 2022 14:36:32 GMT)
  • ششمین فراخوان طرح‌های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (Tue, 11 Jan 2022 12:36:49 GMT)
  • نشست هم اندیشی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (Tue, 11 Jan 2022 12:33:37 GMT)
  • ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا برگزار شد (Mon, 10 Jan 2022 13:34:09 GMT)
  • نشست مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری و معاون درمان دانشگاه (Mon, 10 Jan 2022 11:49:52 GMT)
  • بازدید سرپرست معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان متینی و درمانگاه شبانه روزی فقیه نراقی (Mon, 10 Jan 2022 11:34:23 GMT)