مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/09/12
شرايط مناقصه خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٣:٠١ - سه شنبه ٤ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 5/9/99
شرايط مزايده واگذاری امور داروخانه سرپايي مرکز آموزشی درمانی شهيد بهشتي
دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد امور داروخانه سرپايي مرکز آموزشی درمانی شهيد بهشتي را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
 ١٨:٠٩ - چهارشنبه ٢١ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 5/9/99
شرايط مزايده واگذاری اورژانس امام خمینی (ره) آران و بیدگل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری دولت و در راستای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ایجاد اشتغال ، توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از فضای فیزیکی و امکانات موجود ، دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد امور اورژانس امام خمینی (ره) آران و بیدگل خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل به صورت مشارکتی واگذار نماید.
 ١٣:١٩ - يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 5/9/99
شرايط مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی ، درمانی كاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .
 ١٣:٠٨ - يکشنبه ١١ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت تحویل اسناد: حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 28/8/99
شرايط استعلام واگذاري خدمات شارژ كارتريج واحدهاي تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان در نظر دارد شارژ كارتريج پرینترهای واحدهاي تابعه خود را از طريق استعلام با شرايط ذيل از زمان انعقاد قرارداد به مدت يكسال به بخش غيردولتي (خصوصي) واگذار نمايد.
 ٠٩:٥٨ - دوشنبه ٥ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت ارسال اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 05/9/99
شرایط مناقصه واگذاری حجمی امور نگهداري،راهبري و تعميرات تاسیسات پردیس دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی كاشان در نظر دارد واگذاری امور نگهداري، راهبري و تعميرات تاسیسات و موتورخانه های پردیس خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
 ٠٧:٥١ - چهارشنبه ١٦ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت ارسال اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 05/9/99
شرایط مناقصه خرید البسه، کفش و سایر موارد مندرج در دستورالعمل شماره 15 راجع به ملبوس پاره ای از مستخدمین دولت در سال 99 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد باستناد مصوبه شورای مدیران دانشگاه به شماره 29/6/6/18 پ مورخ 3/6/99 نسب به خرید البسه و کفش پرسنل تحت پوشش خود اقدام نماید.
 ١١:٤٨ - يکشنبه ١٣ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدیدمتمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/7/7
شرايط مناقصه امور تغذيه واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل در سال 1399
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کاشان در نظر دارد خدمات بخش امور تغذیه شبکه و واحدهای تابعه ی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل را از طریق مناقصه عمومي به مدت يك سال به شركت هاي واجد شرايط واگذار نماید.
 ١٣:٤٣ - دوشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 24/6/99
شرايط استعلام بهاء کاشتنی های ارتوپدی – نروسرجری و گراینوپلاستی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید "کاشتنی هاي ارتوپدي ، نروسرجري، کرانیوپلاستی و ترمیم فک وصورت، انواع پروتزهاي تعویض مفصل (آرتروپلاستی) و اکسترنال فیکساتور "مورد نیاز مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در طول یکسال خود از شرکتهای ذیصلاح به موجب این استعلام بهاء اقدام نماید.
 ١١:٣٥ - سه شنبه ١١ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30/6/99
شرایط مناقصه واگذاری خدمات نرم افزاری و سخت افزاری رایانه های دانشگاه و واحدهای تابعه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خدمات نرم افزاری و سخت افزاری مربوط به تعداد 3000 (سه هزار) عدد از رایانه های دانشگاه و واحدهای تابعه را از طریق استعلام عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١١:٢٤ - سه شنبه ١١ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>