اعضا کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 

ردیف

مفاد آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه به شماره ابلاغیه ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ 1392/12/28 هیأت وزیران

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر حبیب اله مرادی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

سرپرست اداره بازرسی

دبیر

محمد خبازی نیاسر

سرپرست اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد

3

سرپرست دفتر حقوقی

عضو

سید حمیدرضا خادم

سرپرست دفتر حقوقی

4

مدیر حراست

علی اکبر صالحی

مدیر حراست دانشگاه

5

مدیر فن آوری اطلاعات

دکتراحسان نبوتی

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات

6

مدیر مالی

محمد محمودزاده مرقی

مدیر امورمالی دانشگاه

7

مسئول تخلفات کارکنان

دکتر رضا رضائی

رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری

8

سایر اشخاص به تشخیص رییس حسب موضوع

علیرضا معلمی طاهری

مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل

9 دکتر علی یوسفیان
سرپرست بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل

 




چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/10/27 بازدیدکنندگان: 2424