اولویت ها و محورهای اصلی امور کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی در سال 1397

   دانلود : Sakhtar_olaviat.pdf           حجم فایل 257 KB
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1399/07/03 بازدیدکنندگان: 1099