وظایف و اختیارات شورای دانشگاه:

- بررسی و تایید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
- بررسی و تایید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
- بررسی روشهای همکاری با موسسات دولتی وغیردولتی و تدوین ضوابط برای آن
- بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات ) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آنها
- برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور
- بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگا در دستور کار شورا قرار می گیرد
- بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم
- ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه
- بررسی و تصویب طرحها و برنامه های پیشنهادهای شوراهای تخصصی
- تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا
  
 
  شوراى دانشگاه از اعضاى ذیل تشکیل میشود :

 اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه
روساى دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها
دو نفر از اعضاء هیئت علمى هر شورا ) شوراهاى آموزشى ، پژوهشى و تحصیلات تکمیلى ( به انتخاب شوراى مربوط که باید واجد شرایط ماده 4 باشند.
دو نفر از اعضاء هیئت علمى که دانشیار یا استاد و واجد شرایط ماده 4 باشند به انتخاب رئیس دانشگاه
تبصره- رئیس دانشگاه مى‏تواند در مورد مسائلى که مربوط به دروس معارف است از رئیس گروه معارف دعوت کند تا با حق راى در شوراى دانشگاه شرکت کند.
 
  دوره شوراى دانشگاه 2 سال است .
  ریاست شورا با رئیس دانشگاه است ، شورا داراى نایب رئیس است که توسط اعضاء شورا از میان سه نفر از اعضاء که رئیس دانشگاه پیشنهاد مى‏کند با راى بیشتر انتخاب مى‏شوند. حکم اعضای بندهای ج و د شورای دانشگاه توسط رئیس دانشگاه صادر میشود و ابلاغ مصوبات شورا و مکاتبات آن از طریق دفتر رئیس دانشگاه صورت میگیرد.
 
 

اعضای شورای دانشگاه

1

دکتر سید علیرضا مروجی

رئیس دانشگاه

2

دکتر حمیدرضا بنفشه 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

3

دکتر عباس تقوی اردکانی 

 معاون آموزشی دانشگاه

4

دکتر علیرضا مفرح 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

5

دکتر رضا رزاقی

 معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت حوزه کاشان

6

دکتر محمد حاجی جعفری

 معاون درمان دانشگاه

7

دکتر حمیدرضا گیلاسی

 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

8

دکتر محسن تقی زاده 

معاون غذا و دارو دانشگاه

9

دکتر امیرحسن متینی

سرپرست دانشکده پزشکی

10

دکتر اکبر علی اصغرزاده

سرپرست دانشکده پیراپزشکی

11

دکتر محمد مهدی دباغ

سرپرست دانشکده دندانپزشکی

12

دکتر محسن تقدسی

سرپرست دانشکده پرستاری مامایی

13

دکتر غلامرضا مصطفایی

سرپرست دانشکده بهداشت

14

دکتر محمدعلی اطلسی

سرپرست پردیس خودگردان

15

حجه الاسلام والمسلمین شاه فضل

مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری

16

دکتر  سید علی مسعود

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه

17

دکتر اسماعیل فخاریان  

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه

18

دکتر داوود خیرخواه

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه

19

دکتر محمود سلامی

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه

20

دکتر مسعود مطلبی کاشانی

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه

 

  شوراهاى تخصصى دانشگاه :

به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه ریزی، همکاری با شورای دانشگاه و هیئت رئیسه، در هر یک از حوزه های معاونتهای آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگی و تحصیلات تکمیلی، شوراهایی با ترکیب و وظایف خود و به ریاست هر کدام از معاونان تشکیل می شود. این شوراها، شوراهای تخصصی دانشگاه محسوب می شوند و حکم اعضای آن را رئیس دانشگاه صادر می کند، شورای دانشگاه می تواند به صلاحدید خود مسایلی را برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی محول کند.

شوراهای تخصصی تشکیل شده در دانشگاه:

  •  شوراى آموزشى دانشگاه زیر نظر معاونت آموزشی
  •  شوراى پژوهشى دانشگاه زیر نظر معاونت پژوهشی
  •  شوراى دانشجویی زیر نظر معاونت دانشجویی، فرهنگی
  •  شوراى تحصیلات تکمیلى زیر نظر معاونت آموزشی
  •  شورای فرهنگی زیر نظر معاونت دانشجویی، فرهنگی
  •  شورای انتشارات زیر نظر معاونت پژوهشی
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/09/01 بازدیدکنندگان: 2173