مجتمع بیمارستانی سیدالشهدا

پرسشنامه رضایت سنجی بیماران بستری

بیمار گرامی: این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه شده است. امید است با تکمیل با دقت آن شما نیز سهمی در افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان داشته باشید .

اطلاعات دموگرافیک
جنسیت زن مرد
سن
وضعیت تاهل مجرد متاهل
تحصیلات
نحوه بستری
علت مراجعه
نام بخش بستری
تاریخ بستری
تاریخ تکمیل
شغل

پذیرش و ترخیص
ردیف سوالات کاملا راضی(5) راضی (4) نظری ندارم(3) ناراضی(2) کاملا ناراضی(1)
1 میزان رضایت شما ازاطلاعرسانی واحد پذیرش در مورد هزینه ها و بیمه ها و .. چقدر است؟

2

میزان رضایت شما از هزینه های دریافتی توسط بیمارستان چقدر است؟

3

میزان رضایت شما ازبرخورد پرسنل واحد پذیرش و ترخیص چقدر است؟
نگهبانی
ردیف سوالات کاملا راضی(5) راضی (4) نظری ندارم(3) ناراضی(2) کاملا ناراضی(1)
4 میزان رضایت شما از عملکرد پرسنل نگهبانی در ایجاد نظم و آرامش در بخش چقدراست؟
پرسنل خدماتی
ردیف سوالات کاملا راضی(5) راضی (4) نظری ندارم(3) ناراضی(2) کاملا ناراضی(1)
5 میزان رضایت شما ازبرخورد پرسنل خدماتی چقدر است؟
6 میزان رضایت شما از نظافت بخش و سرویس های بهداشتی چقدر است؟
کادر پزشکی
ردیف سوالات کاملا راضی(5) راضی (4) نظری ندارم(3) ناراضی(2) کاملا ناراضی(1)
7 میزان رضایت شما از نحوه برخورد پزشک معالج چقدراست؟
8 ارائه آموزشهای لازم در طول مدت درمان و ترخیص توسط پزشک به شما چقدر است؟
9 ایادر صورت نیازبه پزشک معالج خود دسترسی داشتید؟
کادر پرستاری
ردیف سوالات کاملا راضی(5) راضی (4) نظری ندارم(3) ناراضی(2) کاملا ناراضی(1)
10 پرستاران رفتار محترمانه با من داشته اند.
11 در هر شیفت پرستار مراقب من ، خود را معرفی می کرد.
12 پرستاران در ابتدای بستری راهنمایی لازم در خصوص معرفی بخش ، دستبند شناسایی ، زنگ احضار پرستار و... را انجام دادند.
13 پرستاران در طول بستری در خصوص بیماری و داروهای مورد استفاده آموزش های لازم را به من دادند.
14 پرستاران بخش در موارد موردنیاز به موقع بر بالینم حضور می یافتند.
15 پرستاران حریم خصوصی من را در زمان انجام خدمات بالینی رعایت می کردند
16 پرستاران پیگیر اقدامات تشخیصی مانند سونوگرافی ، آزمایشات ، عکس ، سی تی اسکن و... من بوده اند.
17 پرستاران قبل از انجام هر اقدام و کارهای مراقبتی اطلاعات و توضیحات لازم را به من می دادند.
18 برای برطرف نمودن درد ناشی از بیماریم ، اقدامات لازم را انجام می دادند.
19 رضایت کلی شما از مراقبت های پرستاری چه میزان است؟
کمک بهیار
ردیف سوالات کاملا راضی(5) راضی (4) نظری ندارم(3) ناراضی(2) کاملا ناراضی(1)
20 میزان رضایت شما از عملکرد و برخورد کمک بهیاران در بخش چقدر است؟
تغذیه
ردیف سوالات کاملا راضی(5) راضی (4) نظری ندارم(3) ناراضی(2) کاملا ناراضی(1)
21 ایا از طرز برخورد مسئول توزیع غذا رضایت داشتید؟
22 میزان رضایت شما از کیفیت ،تنوع و گرم بودن غذای بیمارستان چگونه بود؟
23 میزان رضایت شما از مقدار غذا در هر وعده غذایی چگونه بود؟
مددکاری
ردیف سوالات کاملا راضی(5) راضی (4) نظری ندارم(3) ناراضی(2) کاملا ناراضی(1)
24 میزان رضایت شما ازبرخورد پرسنل واحد مددکاری چقدر است؟
صندوق
ردیف سوالات کاملا راضی(5) راضی (4) نظری ندارم(3) ناراضی(2) کاملا ناراضی(1)
25 میزان رضایت شما ازبرخورد پرسنل واحد صندوق چقدر است؟
امکانات رفاهی
ردیف سوالات کاملا راضی(5) راضی (4) نظری ندارم(3) ناراضی(2) کاملا ناراضی(1)
26 میزان رضایت شما از دسترسی به امکانات رفاهی مانند تلویزیون ، تلفن،یخچال چگونه بود؟
27 آیا از شرایط نور،دما و تهویه بخش راضی بودید؟
28 میزان رضایت شما از امکانات لازم برای انجام فرایض دینی چگونه بود؟
آیا در صورت بیماری این بیمارستان را مجددا انتخاب خواهید کرد؟ بله خیر
آیا این بیمارستان را برای مراجعه به دیگران توصیه خواهید نمود بله خیر
مدت زمان انتظار شما جهت تشکیل پرونده دقیقه
مدت زمان انتظار شما جهت انجام ترخیص دقیقه
عمده ترین عامل رضایت شما و نارضایتی شما از این بیمارستان چیست
چنانچه پیشنهادی دارید ذکر نمایید
در صورت تمایل مشخصات و شمااره تماس خود را مرقوم فرمایید